Sháníte letenku s nejlepší cenou?

mateřská dovolená nezletilých aneb důtka ředitele školy

Výroní zpráva o innosti školy
1 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Výroní zpráva o innosti školy za období 1. 9. 2018 – 30. 6. 2019 Mgr. Eva Bicanová ředitelka školy
zajistit, abyžák docházel řádně do školy. na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnoste
OKNOč.10 2003: Oslavany
9,00 hod.– od zámku vyšel historický průvod Mlýnskou ulicí směrem k radnici. Od radnice pokračoval po Hlavní ulici, u školy odbočil na Náměstí Republiky směrem k Večerce a podél zámecké zdi se vrátil zpět na zámek. Zámecká alej. Tržiště lidových řeme
byly předškolní děti postupně připravovány na vstup do základní školy. Všechny zvládly nárokované znalosti i dovednosti v oblasti matematických představ, jazykových dovedností, grafomotoriky i sociální zralosti, a proto byly přijaty k základnímu vzdě
Výroční zpráva o činnostech a hodnocení
mateřská dovolená 8 8 nepedagogiþtí pracovníci 22 21,46 Celkem 107 99,64 5. Zápis k povinné školní docházce, přijetí do školy, rozhodnutí ředitele školy K zápisu do 1. roþníku školního roku 2016/2017 se dostavilo 125 dětí. 3 děti se dostavily dodateþ
Struktura výroční zprávy školy – speciální školy
Mateřská / rodičovská dovolená 0 0 Průměrný věk PP 45,6 Stav k 30. 6. 2016 2.7 Údaje o DVPP včetně řídících pracovníků školy Název kurzu Počet zúčastněných pracovníků Personalistika pro školy a školská zařízení 1 Práva a povinnosti ředitele školy v k
Rodina aškola jako zprostředkující momenty -- Interakce školy a rodiny v působení na dítě -- Rozdílné podmínky v téže společnosti -- Životní prostředí -- Psychologické aspekty lidské činnosti a jejich rozbor -- Lidské činnosti a jejich psychologický
Speciální základní škola pro žáky s více vadami, Šumperk,
Veškolním roce 2011/2012 navštěvovalo naši mateřskou školu 50dětí, které byly začleněny do 7 tříd. Jednalo se o děti s odkladem školní docházky, děti s vadami řeči, vadami zraku, s mentálním i tělesným postižením, hyperaktivitou, poruchami pozornosti
VÝROČNÍ ZPRÁVA
b) až d) do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil
Hospitační činnost prováděli především ředitel a zástupce ředitele. Celkově bylo provedeno 22 celohodinových hospitací (11 ředitel, 11 zástupce ředitele), řada kratších náhledů do vyučovacích hodin a 17 celohodinových hospitací v průběhu kontrolní či

97% nadšených zákazníků

Nejrozšířenější online nabídka letenek

Garantovaná nejnižší cena

Akční lety za příznivé ceny

Všechny levné letenky do celého světa na jednom webu.

Prozkoumat letenky